Våra assistenter

Vi vet av erfarenhet att det som är avgörande för att du som kund ska känna dig tillfreds och nöjd med oss som Assistansbolag är att vi kan erbjuda dig assistans med hög kvalitet och kontinuitet.

Vår strävan är alltid att ha en låg omsättning av assistenter hos dig som kund. För att uppnå denna strävan anställer vi personal med utbildning och/eller personlig lämplighet för yrket. Vi erbjuder bra arbetsvillkor.

Vi satsar kontinuerligt på att våra assistenter ska få fortlöpande relevanta utbildningar, detta alltid i samråd med dig som kund. Vi erbjuder våra assistenter handledning/rådgivning vid behov.

Regelbundna träffar med verksamhetsansvariga där man som assistent ges möjlighet att träffa kollegor, känna yrkestillhörighet och yrkesstolthet anser vi också vara av största vikt.

Vidare erbjuder Spira Assistans assistenterna möjlighet till friskvård.

Spira Assistans är knutna KFO arbetsgivarorganisation.