Svenska

Bolaget

Spira Assistans AB startade 2010 och 2011 fick vi vårt tillstånd från socialstyrelsen. Bolagets ledord ”Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter – Spira Assistans skapar Möjligheter”  är något som genomsyrar hela vårt tänk gentemot våra kunder och samarbetspartners.

Spira Assistans har till skillnad från många andra företag i branschen juridiska kunskaper inom området och bred erfarenhet av olika funktionsnedsättningar såväl hos barn som hos vuxna.

Företaget grundades i syfte att skapa ökad livskvalité för assistansberättigade personer. Vi strävar efter att vara ett företag under ständig utveckling. Detta gör vi tillsammans med dig som kund. En av våra viktigaste uppgifter är att rekrytera bra kompetent personal och att fortlöpande utbilda personalen utifrån de behov du som kund har.

En annan viktig uppgift är att skapa kontinuitet. För att nå det målet är det viktigt att ha personal som trivs med sitt arbete och sin arbetsgivare. Spira Assistans AB jobbar för att höja statusen inom yrket personlig assistent. Ett led i detta är att vi erbjuder vår personal adekvata utbildningar, att arbeta för en god arbetsmiljö och att ge vår personal jämförelsevis höga löner.

Kompetens

Spira Assistans kan hjälpa och stötta dig som kund och som assistent på det bästa sätt du kan tänka dig. Med vår kompetens som består bl.a. av jurist, löneadministratör, ekonom, beteendevetare, psykolog samt annan spetskompetens har vi det som krävs för att finnas där för dig.