Assistansbyte

Planerar du att byta assistansbolag?

Vi tar hand om hela det administrativa arbetet vad gäller byte av assistansbolag. Vi är behjälpliga vid uppsägning av förgående avtal och vi kontaktar kommunen och Försäkringskassan.

Våra jurister/rådgivare finns alltid till hands om behov skulle uppkomma.