Ansök om assistans

Vi hjälper dig med ansökan!

Vi erbjuder kostnadsfritt stöd och rådgivning. (Rådgivning kan ges på svenska, spanska och engelska) Vi kan hjälpa dig i kontakten med olika myndigheter och vårdgivare. Vi är behjälpliga med ansökningar till din kommun samt till Försäkringskassan. Om du får avslag på din ansökan hjälper vi dig att överklaga och stödjer dig genom hela den rättsliga processen. Vår jurist är med under hela processen.

Om du beviljas personlig assistans rekryterar vi assistenter efter dina individuella önskemål och behov. Du väljer själv hur delaktig du vill vara i rekryteringsprocessen.