Välkommen till Spira Assistans AB

Vår verksamhetsidé är enkel

”Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter – Spira Assistans skapar Möjligheter….”
personlig assistans, personlig, assistans, assistent, personlig, assistans, malmö  

Vi rekryterar assistenter och utformar stödet utifrån dina önskemål för att du ska kunna leva ett tryggt och innehållsrikt liv på lika villkor. Spira Assistans AB arbetar med en hög servicenivå och för oss är det viktigt att lyssna på dig för att utveckla verksamheten. Vill du känna dig trygg och själv bestämma över din vardag?

Då är du välkommen att kontakta oss på Spira Assistans AB. Vi kan erbjuda dig lösningar anpassade efter dina önskemål med högsta möjliga personalkontinuitet och kvalitet.

Vår målsättning är alltid att du ska vara nöjd med din assistans. Därför har vi regelbundna uppföljningar med dig. Spira Assistans AB tar ett totalt arbetsgivaransvar för assistenterna. Vi anser att det är viktigt att skapa trygga anställningsvillkor. För att våra assistenter ska kunna möta dina behov satsar vi kontinuerligt på vidareutbildningar, regelbunden handledning bland annat i ”Bemötande”.

Din roll

Dina kunskaper och dina erfarenheter är viktiga för oss. För att vi ska kunna utveckla verksamheten har vi en ständig kommunikation med dig. Detta sker både individuellt och genom gemensamma mötesforum där du själv väljer om du vill delta.

personlig assistans, assistans, LSS, assistent, personlig, assistans, stöd, försäkringskassan, ifa, malmö

Välkommen till Spira Assistans AB